รายละเอียดของแพทย์

ฐิติมา ได้สกุลชู
พญ. ฐิติมา ได้สกุลชู
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยาเฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

 


ตารางออกตรวจ
  • Friday/ศุกร์ : 18:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้