รายละเอียดของแพทย์

มงคล อธิภาส
นพ. มงคล อธิภาส
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยามหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยาเฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : ประกาศนียบัตรศึกษาต่อสาขาวิชานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก แพทย์ แห่งประเทศไทย
    2.แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
 • Saturday/เสาร์ : 13:30 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้