รายละเอียดของแพทย์

ปัณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิตร
พญ. ปัณฑิตา เอี่ยมศุภนิมิตร
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด รพ.จุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 20:00
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้