รายละเอียดของแพทย์

วีรภัทร สมชิต
นพ. วีรภัทร สมชิต
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา รพ.รามาธิบดี
  • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ รพ.รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้