รายละเอียดของแพทย์

นิชานันท์ จันทรภิรมย์
พญ. นิชานันท์ จันทรภิรมย์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์เเละนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา รพ.รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้