รายละเอียดของแพทย์

กฤตกาล เตลผล
นพ. กฤตกาล เตลผล
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์เเละนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)
  • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิญขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ตารางออกตรวจ
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00 (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้