รายละเอียดของแพทย์

ปวิตา ติรสถิตย์
พญ. ปวิตา ติรสถิตย์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้