รายละเอียดของแพทย์

ศุภวัทน์ ตันติถาวรวัฒน์
นพ. ศุภวัทน์ ตันติถาวรวัฒน์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
  • ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์บูรณสภาพข้อเข่าเเละข้อสะโพก มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้