รายละเอียดของแพทย์

ศุภวัทน์ ตันติถาวรวัฒน์
นพ. ศุภวัทน์ ตันติถาวรวัฒน์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์ :
 • การศึกษา :
  - คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
  - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 
  - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ (ข้อเข่าข้อสะโพก) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช พ.ศ.2561
  - Cartificated of International Fellowship in Joint Reconstruction, Shonan Kamakura Joint Reconstruction Center Japan 2018

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 20:00
 • Tuesday/อังคาร : 16:00 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 16:00 - 20:00
 • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้