รายละเอียดของแพทย์

พนัส ชัยสิทธิ์
นพ. พนัส ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2529
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 20:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้