รายละเอียดของแพทย์

อุษณีย์ ฉัตรโชติกวงศ์
พญ. อุษณีย์ ฉัตรโชติกวงศ์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรมะเร็งนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 20:00 (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้