รายละเอียดของแพทย์

ทิพชนก นุตจรัส
พญ. ทิพชนก นุตจรัส
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
  • วุฒิบัตรมะเร็งนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 20:00 (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้