รายละเอียดของแพทย์

ภัทร์วิรา ขอบคุณ
พญ. ภัทร์วิรา ขอบคุณ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมตกเเต่ง
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้