รายละเอียดของแพทย์

พีระจิตร  เอี่ยมโสภณา
พญ. พีระจิตร เอี่ยมโสภณา
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์กระดูกเเละข้อ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ (โรงพยาบาลศิริราช)

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 17:00 - 19:30
นัดแพทย์ท่านนี้