รายละเอียดของแพทย์

ธนพรรษ ลือวิเศษไพบูลย์
นพ. ธนพรรษ ลือวิเศษไพบูลย์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์กระดูกเเละข้อ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้