รายละเอียดของแพทย์

ธีรเดช คุปตานนท์
ผศ. นพ. ธีรเดช คุปตานนท์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีครินทร์วิโรฒ
  • กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก
  • กุมารเวชศาสตร์ระบบการหายใจ และกุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • American Board of Sleep Medicine

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:30 - 14:30
นัดแพทย์ท่านนี้