รายละเอียดของแพทย์

กรรณกริช สุ่มทอง
นพ. กรรณกริช สุ่มทอง
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏ
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00 (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
  • Wednesday/พุธ : 14:00 - 20:00 (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
  • Friday/ศุกร์ : 12:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้