รายละเอียดของแพทย์

ธีรยุทธ เอกโรจนกุล
นพ. ธีรยุทธ เอกโรจนกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 00:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 00:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้