รายละเอียดของแพทย์

นภัทร ชิตวรากร
พญ. นภัทร ชิตวรากร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2547
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช)

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
  • Wednesday/พุธ : 07:00 - 16:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้