รายละเอียดของแพทย์

ทรงพล นุชวงษ์
นพ. ทรงพล นุชวงษ์
ตำแหน่ง : แพทย์เวชปฏิบัติ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกฏเกล้า
     

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 19:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 18:00
นัดแพทย์ท่านนี้