รายละเอียดของแพทย์

ปิยมาภรณ์ อิทธิโสภณพิศาล
พญ. ปิยมาภรณ์ อิทธิโสภณพิศาล
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • International observership certificate in Facial plastic and reconstructive surgery USA

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 20:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้