รายละเอียดของแพทย์

พรเทพ มิ่งมาลัยรักษ์
นพ. พรเทพ มิ่งมาลัยรักษ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :

ข้อมูลแพทย์ :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2543
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 18:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 18:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 20:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 18:00
  • Saturday/เสาร์ : 07:30 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้