รายละเอียดของแพทย์

สิงหา ศรีปรีชาพัฒนะ
นพ. สิงหา ศรีปรีชาพัฒนะ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 
  • ศัลยแพทย์ทั่วไป รพ.ตำรวจ ปี 2553

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 12:00 - 20:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00 (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)
  • Wednesday/พุธ : 14:00 - 20:00 (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้