รายละเอียดของแพทย์

พลวิช นัยสวัสดิ์
นพ. พลวิช นัยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :

ข้อมูลแพทย์ :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2545
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์
 

ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้