รายละเอียดของแพทย์

ปัญจพล วิทิตวโรดม
นพ. ปัญจพล วิทิตวโรดม
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • ประกาศนียบัตร ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (Spine Surgery) มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) 

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 13:00
นัดแพทย์ท่านนี้