รายละเอียดของแพทย์

ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล
พญ. ศรีกรรัตน์ ปัญญารัตนกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00 Week 2,4
นัดแพทย์ท่านนี้