รายละเอียดของแพทย์

ธีรพร เหล่าวีระกุล
พญ. ธีรพร เหล่าวีระกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ รพ.หาดใหญ่

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 20:00
  • Tuesday/อังคาร : 19:00 - 23:59
นัดแพทย์ท่านนี้