รายละเอียดของแพทย์

คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร
นพ. คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ววุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 16:30 - 19:30 (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้