รายละเอียดของแพทย์

ภรัณยู วิไล
นพ. ภรัณยู วิไล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมมือและจุลศัลยศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 12:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้