รายละเอียดของแพทย์

บุญเกริก สีอุไรย์
ทพ. บุญเกริก สีอุไรย์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมเด็ก
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Paediatric Dentistry University of London

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 13:00 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 13:00 - 20:00 ทุกวันพุธที่ 2,4 ของเดือน
  • Friday/ศุกร์ : 13:00 - 20:00