รายละเอียดของแพทย์

อรุณี ลายธีระพงศ์
ทพญ. อรุณี ลายธีระพงศ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมเด็ก
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมเด็ก

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 12:00