รายละเอียดของแพทย์

พรทิพย์ สัมปัชชลิต
ทพญ. พรทิพย์ สัมปัชชลิต
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมเด็ก
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00 ทุกวันเสาร์ที่ 1,3,5 ของเดือน
  • Saturday/เสาร์ : 14:00 - 20:00 ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน