รายละเอียดของแพทย์

โสพิศสุดา สุวรรณรุ่งเรือง
ทพญ. โสพิศสุดา สุวรรณรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมเด็ก
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาทันตกรรมเด็ก

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 13:00 - 20:00 ทุกวันพุธที่ 1,3,5 ของเดือน
  • Saturday/เสาร์ : 10:00 - 20:00