รายละเอียดของแพทย์

สพฤดี อุดหนุน
ทพญ. สพฤดี อุดหนุน
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมเด็ก
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 16:00 ทุกวันเสาร์ที่ 1,3,5 ของทุกเดือน