รายละเอียดของแพทย์

ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ
นพ. ธรรมโรจน์ ปุญญโชติ
ตำแหน่ง : แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 15:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้