รายละเอียดของแพทย์

ลัดดา ฉลาดเดชะวงศ์
ทพญ. ลัดดา ฉลาดเดชะวงศ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 15:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00 ทุกวันเสาร์ที่ 2,4 ของเดือน