รายละเอียดของแพทย์

วรางคณา บุตรดี
ทพญ. วรางคณา บุตรดี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Master of ScienceProsthodontics)

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:30 - 20:00