รายละเอียดของแพทย์

อภิรดา พรอนันต์รัตน์
ทพญ. อภิรดา พรอนันต์รัตน์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมปริทันต์
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เฉพาะทางทันตกรรมโรคเหงือก

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 12:00
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 16:00