รายละเอียดของแพทย์

ธนวดี พัฒนาภินันท์
ทพญ. ธนวดี พัฒนาภินันท์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมปริทันต์
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณทิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันต์วิทยา)

​   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


 

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 16:00 ทุกวันจันทร์ 1,3,5 ของทุกเดือน