รายละเอียดของแพทย์

วรรณพร ภูษิตโภยไคย
ทพญ. วรรณพร ภูษิตโภยไคย
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมปริทันต์
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • Peridontology (ทันตกรรมปริทันต์) มหาวิทยาลัยมหิดล

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203

 

 

 


 

 

 

 


ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 16:00