รายละเอียดของแพทย์

ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
ทพ. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมจัดฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Certificate in Post Gratuate Orthodontics Tokyo Medical and Dental University Tokyo Japan

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 20:00 ทุกวันเสาร์ที่ 1,2,3 ของเดือน