รายละเอียดของแพทย์

ชัยยศ หงส์จินดาพงศ์
ทพ. ชัยยศ หงส์จินดาพงศ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมจัดฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน

   นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 16:00 - 20:00 ทุกวันพฤหัสที่ 4 ของเดือน