รายละเอียดของแพทย์

มาละศรี ปัญญาสกุลวงศ์
ทพญ. มาละศรี ปัญญาสกุลวงศ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมศัลยกรรม
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก/แม็กซิโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี

นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 17:00
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00