รายละเอียดของแพทย์

ณัฎฐวุฒิ อิทธิพงศธร
นพ. ณัฎฐวุฒิ อิทธิพงศธร
ตำแหน่ง : แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุลเกล้า


ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 16:00
  • Monday/จันทร์ : 13:00 - 19:00
  • Friday/ศุกร์ : 16:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้