รายละเอียดของแพทย์

อังคณา เตชเจริญปิติ
ทพญ. อังคณา เตชเจริญปิติ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 16:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 20:00