รายละเอียดของแพทย์

สุวิทย์ วิมลจิตต์
ผศ. นพ. สุวิทย์ วิมลจิตต์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิคสาขาวิทยาเอนโดดอนต์มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 16:00