รายละเอียดของแพทย์

บูรยา เปล่งสงวน
ทพญ. บูรยา เปล่งสงวน
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203

 

 


 

 

 

 

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 18:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 16:00