รายละเอียดของแพทย์

ประวีณ กีรติโกศล
ทพ. ประวีณ กีรติโกศล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์ทันตกรรม โทร 1728 ต่อ 1256, 1203


ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 16:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 16:00