รายละเอียดของแพทย์

ธนกร กาญจนประดับ
นพ. ธนกร กาญจนประดับ
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 21:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้