รายละเอียดของแพทย์

ดลฤดี ศิรินิล
พญ. ดลฤดี ศิรินิล
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา
 

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 19:00 (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)
นัดแพทย์ท่านนี้