รายละเอียดของแพทย์

กันตภณ เพ็งปาน
นพ. กันตภณ เพ็งปาน
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
     

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้